П'ятниця, 27 березня 2015, 13:45

 

 

 

 

Завідувач кабінету Вишатицька О.Я.

 

 

 

 

 

 

Навчальний процес в кабінеті проводиться з дотриманням належних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчально-методичну лабораторію

 

1. Загальні положення

 

1.1.Навчально-методична  лабораторія  (далі лабораторія)    створена    на     основі наказу     директора    технікуму   № 89  від  29 серпня 2014 року і є структурним підрозділом Самбірського технікуму економіки та інформатики.

1.2.Лабораторія створена з метою навчально-методичного керівництва практичною підготовкою студентів технікуму.

1.3.Лабораторію очолює завідуючий лабораторією, що призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора технікуму за поданням заступника директора з навчальної роботи.

1.4.Лабораторія підпорядковується заступнику директора  з навчальної  роботи.

1.5.Лабораторія організовується навчальним закладом відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 р. №161, “Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України”,затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993р. №93.

1.6.У своїй діяльності лабораторія керується Законом України “Про освіту”, іншими законодавчим та нормативними актами України, Статутом технікуму, цим Положенням, наказами Міністерства освіти і науки  України і розпорядженнями директора технікуму.

1.7.Діяльність лабораторії здійснюється на підставі плану роботи, що погоджується із заступником директора технікуму з навчальної роботи та затверджується директором технікуму.

 

2. Завдання лабораторії

 

2.1. Проведення моніторингу завдань та методичних рекомендацій щодо практичної підготовки студентів.

2.2. Методичне забезпечення впровадження в технікумі новітніх форм і методів практичного навчання.

2.3. Удосконалення змісту навчальних програм підготовки фахівців.

2.4. Застосування сучасних та інтерактивних методів навчання і зокрема впровадження у навчальних процес тренінгів.

2.5. Вивчення запитів потенційних роботодавців щодо якості практичної підготовки студентів технікуму і координації роботи по внесенню змін у зміст практичного навчання.

2.6. Забезпечення проведення лабораторних, практичних занять, навчальної практики відповідно до умов навчального процесу.

2.7. Організація роботи щодо створення методичного забезпечення лабораторії.

2.8.Створення на умовних робочих місцях безпечних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9.Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами інструктажів з охорони праці.

 

3. Зміст роботи лабораторії

 

3.1. Зосередження методичних розробок:

- з навчальної практики;

- з виконання курсових робіт (проектів)

3.2.Підбір і зосередження зразків:

-  звітів з навчальної практики;

- курсових робіт (проектів)

3.3.Створення і ведення картотеки навчально-методичної літератури, яка є в фонді бібліотеки технікуму з питань практичної підготовки студентів.

3.4.Організація виставок кращих методичних матеріалів з курсового проектування, навчальної практики.

3.5.Вивчення методичного рівня проведення навчальної практики.

3.6. Організація нарад з головами циклових комісій, викладачами з- питань практичної підготовки студентів.

3.7.Організація методичних семінарів з питань практичної підготовки студентів.

3.8.Організація зустрічей з потенційними роботодавцями і викладацьким складом з метою вдосконалення завдань для проведення навчальної практики.

3.9.Організація відкритих захистів курсових робіт (проектів).

3.10.Підготовка оглядових наказів за підсумками проведення навчальної практики, захистів курсових робіт (проектів).

3.11.Розробка, впровадження і контроль заходів, спрямованих на вдосконалення якості практичної підготовки студентів.

3.12.Ознайомлення з інструкціями з техніки безпеки на робочих місцях при проведенні навчальної практики.

 

4. Форми роботи лабораторії

 

4.1. Формами роботи лабораторії є проведення:

- навчальної практики;

- лабораторних робіт;

- практичних занять;

- консультацій з курсового проектування;

- захистів курсових робіт (проектів);

- консультацій по самостійній роботі студентів;

- нарад з головами циклових комісій, викладачами з питань практичної

підготовки студентів;

- нарад з керівником підрозділу сприяння працевлаштуванню,

завідувачем навчально-виробничої практики з питань вивчення

запитів роботодавців щодо професійної підготовки студентів;

- семінарів щодо методичного забезпечення впровадження новітніх форм і методів практичного навчання.

4.2. Організація популяризації кращих досягнень студентів, викладачів

щодо практичного навчання:

- в місцевій пресі;

- на сайті технікуму;

- на інформаційному стенді;

- на виробничих нарадах відділень;

- на методичній раді;

- на педагогічній раді

 

5. Взаємовідносини лабораторії з іншими підрозділами

 

Навчально-методична лабораторія взаємодіє:

- заступником директора з навчальної роботи;

- завідувачами відділень;

- головами циклових комісій спеціальних дисциплін;

- методистом;

- керівником підрозділу сприяння працевлаштуванню;

- завідувачем навчально-виробничої практики;

- читальним залом

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 387
Зміст : 663
Переглянути хіти змісту : 1252247