Середа, 14 січня 2015, 12:23

Напрями діяльності щодо сприяння працевлаштуванню випускників:


Маркетинг ринку праці та здійснення аналізу динаміки попиту і пропозицій щодо фахівців, підготовку яких здійснює технікум

Проведення за сприяннямСамбірськогоміськрайонного центру зайнятості в рамках марафону актуальнихпрофесійпрезентаціїпрофесіїпрограміста

3 метою швидкої адаптації випускників до виконання своїх функціональних обов’язків на робочих місцях узгоджувати види практики і їх зміст з потенційними роботодавцями

Участьза сприяннямобласноїслужбизайнятості, студентівтехнікуму у ярмарку кар’єр

Налагодження ділових стосунків технікуму з місцевими органами виконавчої влади щодо питань професійної підготовки та працевлаштування студентів та випускників

Збір даних про наявні вакансії для студентів і випускників технікуму за сприянням Самбірського міськрайонного центру зайнятості та мережі і розміщення їх в рубриці “Працевлаштування” на сайті технікуму

Організація в рамках проведеннятижнівкомісіїзустрічейроботодавцівзі студентами та випускниками з питаньможливостіїхподальшогопрацевлаштуваннянаконкретнихпідприємствах

Проведеннязаходів у випускнихгрупахщодосприянняпрацевлаштуванню. (Днікар’єри, семінари-практикуми, конференції, круглістоли, тощо)

Надання рекомендацій щодо правильності написання резюме та дотримання вимог при участі у співбесіді студента випускника з роботодавцем

Подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника відомості про нього та спільний пошук з державною службою зайнятості першого робочого місця

Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та від стеження їхнього кар’єрного зростання

Аналізувати і враховувати рекомендації роботодавців випускників технікуму щодо удосконалення питання фахової підготовки студентів

На засіданнях методичної ради вносити пропозиції головам циклових комісій щодо корегування робочих програм згідно рекомендацій роботодавців.

Співпраця з органами студентськогосамоврядування у вирішеніпитаньпрацевлаштування

Контроль якостівикладаннядисципліни “Технології” (“Вступ до спеціальності”) з метою сприянняадаптаціїстудентів до вступу в трудовудіяльність

Пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) спільно з випускними кафедрами та укладання з ними угоди щодо проходження виробничої практики по кожній спеціальності

Підтримка системи зворотнього зв’язку між працедавцями і технікумом для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки

Організаціяроз’яснювальноїроботисередстудентівщодозаконодавчих та нормативно-правовихактів з питаньдержавногорегулюваннязайнятості та трудовихвідносин

Підготовка і надання інформації потенційним роботодавцям про фахову підготовку студентів технікуму з метою їх працевлаштуванняПоложення про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускників Самбірського технікуму економіки та інформатики


У своїй роботі керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників керується:

Закон України Про вищу освіту.doc

Постанова КМУ Про Державну національну програму Освіта.doc

Постанова КМУ Про Порядок працевлаштування випускників.doc

Закон України Про зайнятість населення.doc

Розпорядження КМУ Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.doc

Пошук по сайту

Випадкове фото

Статистика сайту

Користувачі : 789
Зміст : 477
Переглянути хіти змісту : 437735